Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

Profesor Maciej Śmietański jest uznawany nie tylko za jednego z najlepszych chirurgów w Polsce, ale i w Europie. Niezwykle ceniony nie tylko przez pacjentów ale także przez całe medyczne środowisko. Jego prace dotyczące metod leczenia przepukliny są w ostatnich latach najczęściej cytowane przez chirurgów na całym świecie. Prowadzi szkolenia w ośrodkach klinicznych w Polsce i na całym świecie.

Jako współtwórca innowacyjnego wynalazku – personalizowanej siatki przepuklinowej, którą dostosowuje się do budowy anatomicznej konkretnego pacjenta, zapisał się na kartach historii medycyny światowej. Profesor Śmietański kieruje zespołem w Laparoskowym Centrum Przepuklin w Centrum Medycznym Alfamedica. Wraz z zespołem wykonuje skomplikowane zabiegi, których niejednokrotnie nie podejmują się inni specjaliści.
Jest nie tylko wybitnym chirurgiem ale także cenionym artystą. W 2020 roku obronił tytuł magistra na Wydziale Rzeźby i Intermediów na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest perfekcjonistą zarówno w zakresie sztuki jak i medycyny.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ogromnej wiedzy i innowacyjnym technologiom profesor Maciej Śmietański brał udział w przygotowaniu Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny, był też redaktorem Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański- ur. w 1969 roku w Toruniu

• Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej,
• Specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej,
• Jest autorem oraz współautorem przeszło 60 prac naukowych z zakresu leczenia przepuklin,
• Do 2018 roku ordynator Ośrodka Leczenia Przepuklin w Pucku,
• W 2009 roku był współtwórcą Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin Pachwiny,
• Współpracownik European Union Hernia Tralists Collaboration w latach 1999-2004, a od 2006 roku uczestnik European Surgical Panel,
• Współautor opracowań epidemiologicznych na terenie Województwa Pomorskiego w latach 1997-2003,
• Dyrektor Wykonawczy i twórca Polskiego Klubu Przepuklinowego w latach 2005-2014,
• Sekretarz ds. nauki European Hernia Society w latach 2009-2017,
• Członek Zarządu Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich,
• Wicedyrektor Europejskiego Rejestru Operacji Przepuklin Brzusznych,
• W latach 2000-2009 koordynator prac Zespołu Leczenia Przepuklin Kliniki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiej Akademii Medycznej,
• W latach 2012-2015 koordynator prac zespołu przepuklinowego w Szpitalu w Wejherowie,
• Do 2018 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Przepuklin w szpitalu w Pucku,
• Obecnie Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz przewodniczący Sekcji Leczenia Przepuklin,
• Od 2009 kierownik konsorcjum naukowego GUMed i PG w programie „Poprawa jakości leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych”,
• Wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
• Przewodniczący Sekcji Leczenia Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich,

Wykonywane zabiegi:

• Operacje powłok jamy brzusznej: przepukliny udowe, pachwinowe, brzuszne, a także w bliźnie pooperacyjnej (wszystkie techniki, w tym również techniki laparoskopowe),
• Zabiegi rekonstrukcyjne okolicy brzucha,
• Plastyka przepukliny okołostomijnej,
• Zabiegi poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha,
• Plastyka blizn pooperacyjnych oraz przesunięcia płatów skórno- podskórnych,
• Operacje jamy brzusznej z jednoczasową rekonstrukcją powłok brzusznych (operacje jelit, dróg żółciowych, żołądka, odtworzenie przewodu pokarmowego).

Wyróżnienia:

• Jest autorem Światowej Klasyfikacji Przepuklin Okołostomijnych,
• W 2014 roku otrzymał medal Rydygiera i Schramma oraz tytuł profesora honorowego za zasługi dla Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i wkład w rozwój chirurgii przepuklin na Ukrainie,
• Otrzymał Brązowy Krzyż za edukacyjną działalność na Ukrainie oraz propagowanie polskiej chirurgii podczas misji humanitarnej w Afryce,
• Otrzymał nagrodę na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego w Turynie w 2005 roku za dokonania naukowe,
• w 2002 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy dot. użycia implantów syntetycznych w leczeniu chirurgicznym przepuklin,
• W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac dotyczących użycia makroporowych implantów w leczeniu chirurgicznym przepuklin pachwinowych,
• Aktualnie prowadzi sześć autorskich programów dot. zaopatrzenia przepuklin,
• Nominację profesorską otrzymał 28.09.2020 roku.