Misja Laparoskopowego Centrum Leczenia Przepuklin i Chirurgii Małoinwazyjnej

Laparoskopowe Centrum Leczenia Przepuklin i Chirurgii Małoinwazyjnej to jednostka organizacyjna wielospecjalistycznego Centrum Medycznego Alfamedica Silesia North z prywatnym szpitalem. Chirurgia ogólna, ze szczególnym uwzględnieniem herniologii (dziedzina chirurgi zajmująca się leczeniem przepuklin), prowadzona jest tutaj przy wsparciu innych dziedzin medycyny, stanowiących istotne jej uzupełnienie.
Misją ośrodka jest stosowanie profesjonalizmu na każdym etapie procesu leczenia. Profesjonalizm rozumiany jest tutaj jako połączenie zaangażowania doświadczonych specjalistów, mających dostęp do nowoczesnego sprzętu i materiałów z profesjonalnym i pełnym ciepła podejściem do Pacjenta.W tym celu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Alfamedica Silesia North a prof. dr n.med. Maciejem Śmietańskim na mocy którego sercem Laparoskopowego Centrum Leczenia Przepuklin i Chirurgii Małoinwazyjnej jest Laparoskopowe Centrum Leczenia Przepuklin pod kierunkiem prof. dra. hab. n.med. Macieja Śmietańskiego.

Misja ta realizowana jest poprzez:

• wykorzystanie nowoczesnych i możliwie najmniej inwazyjnych metod leczenia przepuklin
• udział lekarzy z ogromnym doświadczeniem operacyjnym współdziałających
w zespole, który pracuje według standardów procedur medycznych określonych przez prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego
• zastosowane sprawdzonych materiałów na wysokim poziomie jakości i trwałości oraz dostęp do innowacyjnych materiałów, w tym siatek do przepukliny spersonalizowanych dla pacjenta
• połączenie profesjonalnego i pełnego empatii i podejścia do pacjenta, oferując mu szeroką gamę metod – od klasycznych po laparoskopowe – po to, by wybrać te, najlepiej rozwiązujące jego problem
• kompleksową opiekę nad pacjentem, którego proces leczenia prowadzony jest od początku do końca przy wsparciu Opiekuna Pacjenta
• budowanie oferty usług w oparciu o całkowite zrozumienie potrzeb pacjenta
i określenie korzyści jakich oczekuje, a następnie stawianiu ich w centrum strategii działania placówki

Prof. Śmietański w Alfamedica

Ośrodek pod kierunkiem prof. dra. hab. n. med. Macieja Śmietańskiego

Laparoskopowe Centrum Leczenia Przepuklin działa pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Macieja Śmietańskiego. To wybitny specjalista, jeden z najbardziej doświadczonych chirurgów wykonujących operacje przepuklin metodą laparoskopową, współtwórca Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny i klasyfikacji przepuklin brzusznych i okołostomijnych. Kierownictwo profesora opiera się na samodzielnym wykonywaniu przez niego zabiegów w ośrodku, ustawicznym szkoleniu i wsparciu merytorycznym członków zespołu oraz ustalaniu standardów i protokołów operacyjnych według których realizowane są wszystkie operacje przepuklin wykonywane w centrum.

Zespół chirurgów

Alfamedica zawsze stawiała na zespół, bo tylko praca i opieka nad pacjentem w profesjonalnym i dobrze zorganizowanym zespole zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo zabiegu. Dlatego wokół profesora zgromadzono zespół doświadczonych i wykwalifikowanych chirurgów, wyszkolonych przez niego i pracujących według wspólnie opracowanych protokołów i standardów. Tylko taki model współpracy oparty na zespole doświadczonych specjalistów może zapewnić stałą wysoką jakość wykonywanych procedur, bezpieczeństwo i ciągłość opieki nad pacjentem.

Jakość używanych materiałów

Siatki przepuklinowe tylko z pozoru są sobie równe. Charakteryzują się one różnym utkaniem, masą i kształtem. Prof. Śmietański jest konsultantem wiodących firm produkujących implanty siatkowe w tym BBraun, BD, Medtronic i Meril już na etapie projektowania. Prace prowadzone przez zespół profesora wraz z Politechniką Gdańską i Politechniką Krakowską doprowadziły do opisania właściwości siatek przepuklinowych i dopasowanie wskazań do implantacji do poszczególnych typów przepuklin i dla różnych pacjentów w powiązaniu z cechami anatomicznymi. Prof. Śmietański dokonał również w roku 2021 pierwszego na świecie wszczepienia siatki opracowanej indywidualnie dla chorego. Tak zdobyta wiedza poparta badaniami naukowymi pozwala na wybranie optymalnego implantu dla chorego z szerokiej gamy siatek dostępnych w naszym ośrodku.