Misja Laparoskopowego Centrum Leczenia Przepuklin i Chirurgii Małoinwazyjnej

Laparoskopowe Centrum Leczenia Przepuklin i Chirurgii Małoinwazyjnej to jednostka organizacyjna wielospecjalistycznego Centrum Medycznego Alfamedica Silesia North z prywatnym szpitalem. Chirurgia ogólna, ze szczególnym uwzględnieniem herniologii (dziedzina chirurgi zajmująca się leczeniem przepuklin), prowadzona jest tutaj przy wsparciu innych dziedzin medycyny, stanowiących istotne jej uzupełnienie.
Misją ośrodka jest stosowanie profesjonalizmu na każdym etapie procesu leczenia. Profesjonalizm rozumiany jest tutaj jako połączenie zaangażowania doświadczonych specjalistów, mających dostęp do nowoczesnego sprzętu i materiałów z profesjonalnym i pełnym ciepła podejściem do Pacjenta. W tym celu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Alfamedica Silesia North a prof. dr n.med. Maciejem Śmietańskim na mocy którego sercem Laparoskopowego Centrum Leczenia Przepuklin i Chirurgii Małoinwazyjnej jest Laparoskopowe Centrum Leczenia Przepuklin pod kierunkiem prof. dra. hab. n.med. Macieja Śmietańskiego.

Misja ta realizowana jest poprzez:

• wykorzystanie nowoczesnych i możliwie najmniej inwazyjnych metod leczenia przepuklin
• udział lekarzy z ogromnym doświadczeniem operacyjnym współdziałających w zespole, który pracuje według standardów procedur medycznych okreśonych przez prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego
• zastosowane sprawdzonych materiałów na wysokim poziomie jakości i trwałości oraz dostęp do innowacyjnych materiałów, w tym siatek do przepukliny spersonalizowanych dla pacjenta
• połączenie profesjonalnego i pełnego empatii i podejścia do pacjenta, oferując mu szeroką gamę metod – od klasycznych po laparoskopowe – po to, by wybrać te, najlepiej rozwiązujące jego problem
• kompleksową opiekę nad pacjentem, którego proces leczenia prowadzony jest od początku do końca przy wsparciu Opiekuna Pacjenta
• budowanie oferty usług w oparciu o całkowite zrozumienie potrzeb pacjenta i określenie korzyści jakich oczekuje, a następnie stawianiu ich w centrum strategii działania placówki

Ośrodek pod kierunkiem prof. dra. hab. n. med. Macieja Śmietańskiego

Laparoskopowe Centrum Leczenia Przepuklin działa pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Macieja Śmietańskiego. To wybitny specjalista, jeden z najbardziej doświadczonych chirurgów wykonujących operacje przepuklin metodą laparoskopową, współtwórca Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny i klasyfikacji przepuklin brzusznych i okołostomijnych. Kierownictwo profesora opiera się na samodzielnym wykonywaniu przez niego zabiegów w ośrodku, ustawicznym szkoleniu i wsparciu merytorycznym członków zespołu oraz ustalaniu standardów i protokołów operacyjnych według których realizowane są wszystkie operacje przepuklin wykonywane w centrum.

Zespół chirurgów

Alfamedica zawsze stawiała na zespół, bo tylko praca i opieka nad pacjentem w profesjonalnym i dobrze zorganizowanym zespole zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo zabiegu. Dlatego wokół profesora zgromadzono zespół doświadczonych i wykwalifikowanych chirurgów, wyszkolonych przez niego i pracujących według wspólnie opracowanych protokołów i standardów. Tylko taki model współpracy oparty na zespole doświadczonych specjalistów może zapewnić stałą wysoką jakość wykonywanych procedur, bezpieczeństwo i ciągłość opieki nad pacjentem.

Dostęp do najnowszych światowych wynalazków

Jakość i profesjonalizm to także stosowane materiały, wyłącznie sprawdzone i certyfikowane, ale i nowoczesne. Profesor Maciej Śmietański jest współwynalazcą innowacyjnych siatek do operacji przepuklin. Siatki te opracowywane są na podstawie tomografii komputerowej pacjenta, co pozwala na dokładny dobór idealnego kształtu siatki, dopasowanej do struktur anatomicznych pachwiny u konkretnego pacjenta. Pierwszego na świecie wszczepienia takiej spersonalizowanej siatki dokonał właśnie profesor Śmietański w 2021 roku. Laparoskopowe Centrum Leczenia Przepuklin, dzięki udziałowi Pana profesora, ma dostęp do tych rozwiązań, dzięki czemu proces doboru siatki u pacjenta wykorzystuje doświadczenia zgromadzone podczas wspomnianych badań. Rozmiar i rodzaj siatki dobierane są zawsze indywidualnie, uwzględniając potrzeby i warunki każdego pacjenta.